Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk heeft onlangs de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van de Belastingdienst gekregen. Dit betreft de ‘gewone’ ANBI en de culturele ANBI-status. Voor donateurs van de Stichting betekent dit dat hun gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Omdat het een culturele ANBI is, is er sprake van een extra belastingvoordeel. De gift mag namelijk voor 125% worden afgetrokken. 

Met het verkrijgen van de ANBI-status is de Stichting aantrekkelijker geworden voor donateurs. Voor de nabije toekomst hoopt Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk hierdoor meer donateurs aan te trekken, zodat het voortbestaan van de Bartholomeüskerk financieel verder ondersteund wordt.

Mocht u donateur willen worden van onze stichting download dan de donateurskaart vul deze in, scan de kaart en stuur deze als bijlage naar vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com, of stuur hem via de post naar onderstaand postadres. 

Onze donateurs worden via de mail op de hoogte gehouden over activiteiten en gebeurtenissen.

Gegevens van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum: 

Contactgegevens: 

Postadres: 

Mudaheerd 13

9737 SW Groningen 

Mailadres: 

vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com 

KVK nummer: 72421738 

RSIN/Fiscaalnr: 859105660 

De Stichting heeft als doel, het in stand houden, promoten en onderhouden van de Bartholomeüskerk van Stedum, daaronder begrepen de kerktoren en het zich in het kerkgebouw bevindende interieur. 

De stichting heeft een onbezoldigd bestuur en is als volgt samengesteld: 

L. Th. Tuinstra (voorzitter)
Y. J. Nienhuis (secretaris)
L. Roorda (penningmeester)
P. ’t Hart (lid)
I. Rijskamp-Bansberg (lid)

De Stichting is opgericht op 24-08-2018.

De kerk is open voor bezoekers, de sleuteladressen staan bij de kerk vermeld en een rondleiding is mogelijk. 

Ons beleidsplan en jaarrekening bijgevoegd. 

beleidsplanStedum-2Download

Hier het financiëel overzicht van 2022:

Lees hier het verslag van uitgeoefende activiteiten in 2022: