De ‘Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum’ heeft als doel het mede in stand houden en promoten van de Bartholomeüskerk. Voor verdere informatie omtrent contact, verhuur, activiteiten e.d.: www.bartholomeuskerkstedum.nl De kerk is van april t/m oktober geopend op zaterdag van 13:00-16:00+ uur. Ook kan de kerk op afspraak bezichtigd worden met een gids. Een bijdrage voor het kerk/orgel  restauratiefonds is welkom. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL52RABO0333385500 t.n.v. ‘Stichting Vrienden van de Bartholomeuskerk’ .