De Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum, de Historische Kring Leek, Museum Nienoord en de Plaatselijke Commissie Midwolde van de Groninger Kerken (samen: projectgroep ‘Rombout Verhulst’) zijn voornemens gedurende het lopende jaar, en met name op 8 juni, aandacht te schenken aan het 400ste geboortejaar van Rombout Verhulst, beeldhouwer van de grafmonumenten in de Bartholomeüskerk te Stedum en de kerk van Midwolde.

Op 1 juni gaf Freerk Veldman, oud-directeur en conservator van de borgen Menkema in Uithuizen en Verhildersum in Leens, een lezing over Rombout Verhulst en het grafmonument voor Adriaan Clant in de Bartholomeüskerk van Stedum. Dankzij zijn rondreis in het buitenland kwam Johan Clant in contact met de beeldhouwer Rombout Verhulst en de architect Philips Vingboons, die hij opdracht gaf een praalgraf voor zijn overleden vader Adriaan te ontwerpen. Vingboons ontwierp daarnaast de borg Nittersum voor Johan Clant en had mogelijk ook een aandeel in de herinrichting van de Bartholomeüskerk. Na zijn interessante lezing werd Freerk bedankt voor zijn verhaal en werd er nog lang nagepraat door de vele bezoekers.

Op 8 juni organiseerde de projectgroep ‘Rombout Verhulst’ een symposium met vier deskundige sprekers in de Bartholomeüskerk. Na een ontvangst met koffie/thee en koek in het Hervormd Centrum in Stedum verplaatsten de ruim 50 deelnemers aan het symposium zich naar de Bartholomeüskerk, waar zij werden verwelkomd door projectleider Marianne Weits. Na een opening door presentator en gespreksleider Geert Pruiksma nam de eerste spreker, natuursteenspecialist Hendrik-Jan Tolboom, het woord. Hendrik-Jan vertelde aan de hand van zelf meegebrachte voorbeelden over de verschillende typen natuursteen, zoals wit en rood marmer, hardsteen en zandsteen, en de diverse gereedschappen en technieken waarmee deze steensoorten bewerkt worden. De tweede lezing werd verzorgd door biograaf van Rombout Verhulst Stefan Glasbergen. Stefan hield een presentatie over het leven en werk van de beeldhouwer, dat parallel liep met belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse Republiek in de zeventiende eeuw. Vanwege zijn toonaangevende grafmonumenten en voorname opdrachtgevers was Verhulst de belangrijkste beeldhouwer van de tweede helft van de zeventiende eeuw in Nederland.
               Na een lunch met broodjes in het Hervormd Centrum opende kunsthistoricus en restaurator Pier Terwen het middagprogramma. Pier vertelde over zijn ervaringen met het begeleiden van de restauratie van de graftombe van Maarten Tromp in de Oude Kerk van Delft, de eerste belangrijke opdracht van Rombout Verhulst. Stapsgewijs legde Pier uit hoe het grafmonument van Tromp voor de restauratie werd gedemonteerd en na herstel weer in elkaar werd gezet. Ten slotte was het woord aan Wil Tiemes, kunsthistorica en onderzoeker. Zij hield een betoog over de drie vrouwelijke opdrachtgevers van de praalgraven van Verhulst in Midwolde, Katwijk en Maastricht en hun beweegredenen om zich naast hun overleden echtgenoten te laten afbeelden, en legde hierbij een relatie met het sociaal-culturele milieu waaruit zij afkomstig waren.
               Na afloop van de lezingen bedankte projectleider Marianne Weits alle sprekers en de leden van de projectgroep, die de organisatie van het symposium mogelijk hadden gemaakt. Daarna was er gelegenheid voor een borrel in het koor van de kerk, waar kon worden nagepraat over het programma en het praalgraf voor Adriaan Clant kon worden bewonderd. De projectgroep ‘Rombout Verhulst’ kijkt dankzij een mooi en afwisselend programma en meer dan 50 deelnemers uit Stedum en (verre) omstreken terug op een prachtige dag en een geslaagd symposium.

Op 22 juni geeft Reint Wobbes een lezing over de bijzondere grafcultuur in de provincie Groningen, een cultuur die in bepaalde delen van deze provincie een veelheid aan grafverzen en -symboliek kent. Hij besteedt aandacht aan deze symboliek en in het bijzonder aan de symboliek van de praalgraven in de kerken van Stedum en Midwolde. Omdat zelfs de kleinste dorpen begraafplaatsen kregen of bestaande kerkhoven werden uitgebreid met een begraafplaats was ruimen niet nodig om plaats te maken voor nieuwe gestorvenen. Dat gold ook voor de aanleg van begraafplaatsen buiten de dorpen. Daarom zijn in deze provincie veel oude graftekens bewaard gebleven. Deelname aan de lezing kan door te betalen bij binnenkomst van de kerk.

Op 19 juli vindt in de Bartholomeüskerk een van de concerten van het Aurora Festival plaats, het grootste kamermuziekfestival van Noord-Nederland. Gedurende tien dagen worden circa 60 concerten en overige activiteiten georganiseerd. Het concert in de Bartholomeüskerk omvat een avond vol prachtige muziek uit de barok, met repertoire van componisten als Louis-Antoine Dornel, Louis-Nicolas Clérambault, François Couperin en Jean-Marie Leclair. Dit wordt uitgevoerd door Le Nouveau Concert, een ensemble bestaande uit: Elise Dupont, Meng Han Wu (viool), Bert Honig (blokfluit), Daniel Lanthier, Georg Fritz (hobo), Hugo Arteaga (fagot), Maggie Urquhart (violone) en Johan Hofmann (klavecimbel). Voor meer informatie en kaartverkoop kunt u kijken op de website: www.aurorafestival.nl of contact opnemen met het festivalbureau: 050-5951306 / info@aurorafestival.nl

Naast bovenstaande activiteiten zal tijdens bestaande, gratis activiteiten in de Bartholomeüskerk, zoals de Open Monumentendag (14 september), aangesloten worden bij het programma met betrekking tot het 400ste geboortejaar van Rombout Verhulst.

Op 8 juni was de Open Torendag 2024. Tussen 13:00 en 16:00 uur konden belangstellenden onder leiding van gids Jan Olthof in kleine groepjes de toren van de Bartholomeüskerk beklimmen. Jan leidde hen naar het uurwerk van de toren, dat de wijzerplaat en de klokken aandrijft, en de klokkenstoel met beide luidklokken, waar onder de Mariaklok uit 1300, de oudst gedateerde klok in de provincie Groningen. Maar liefst 30 enthousiastelingen beklommen de toren en konden onderin genieten van een kopje koffie, thee of ranja.

Tussen alle activiteiten van het Rombout Verhulstjaar door, zal de Bartholomeüskerk vanaf april waar mogelijk weer op zaterdagmiddagen tussen 13:00 en 16:00 uur geopend zijn. U bent van harte welkom in onze kerk!

Ten slotte is Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk is vanaf nu ook op Facebook te vinden! Op onze Facebook-pagina zullen updates verschijnen van het nieuws en de activiteiten van de Stichting.

Onderstaand de resterende activiteiten van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum (in het kader van ´400 jaar Rombout Verhulst´) voor 2024.

DatumTijdstipActiviteitOnderwerpSpreker/uitvoerenden/
deelnemers
Entreegelden
22 juni11:00 tot 12:00 uurLezingGrafcultuur/
grafsymboliek van de praalgraven in Stedum en Midwolde
Reint Wobbes€ 5,-
(€ 3,- voor donateurs)
19 juli20:15 uur (met pauze)Concert Aurora Festival€ 28,-
14 september10:00 tot 17:00 uurOpen Monumentendag DiversenGratis


Verdere adresgegevens vindt u onder ‘contact’.