Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk heeft naar aanleiding van haar deelname aan de Rabo ClubSupport € 250,- ontvangen. Dit bedrag komt ten goede aan de restauratie van het orgel. Graag wil het Stichtingsbestuur iedereen bedanken die via de ClubSupport op de Stichting heeft gestemd.

Verdere adresgegevens vindt u onder ‘contact’.