Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk doet ook dit jaar mee met de actie Rabo ClubSupport. Tijdens de Rabo ClubSupport kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Alleen leden van de bank kunnen stemmen. Dit gaat via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Ieder Rabolid kan stemmen in de periode 4 t/m 26 september.

Het geld dat wij als Stichting met de Rabo ClubSupport zullen ontvangen, willen wij gaan besteden aan de restauratie van het orgel van de Bartholomeüskerk. Het orgel in de kast zoals het nu op de galerij staat is in 1791 gemaakt door Dirk Lohman en Zn. uit Emden, maar het orgel is van oorsprong vroeg zestiende eeuws of nog ouder en van een onbekende maker. De vroegst bekende maker van het orgel is Andreas de Mare junior in samenwerking met Hendrik Herman van Loon in 1680. Meer informatie over het orgel staat elders op deze website vermeld.

Het orgel is dringend aan restauratie toe en dit moet heel gedegen gebeuren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het is een meerjarenplan en er is veel geld voor nodig. Orgelbouwadviseur Stef Tuinstra is al enige tijd bezig met het opstellen van het restauratieplan. Ondertussen zijn we als Stichting bezig om te onderzoeken bij welke instanties we subsidies kunnen aanvragen.

Wij zullen ook onze bijdrage aan de restauratie van het orgel leveren en hopen daarom met de Rabo ClubSupport veel stemmen te mogen ontvangen. Wij willen u dan ook vragen om, wanneer u mee kunt doen, te stemmen op Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk. Mogen we op uw stem rekenen? Zou u ook uw familie en vrienden willen vragen om op onze Stichting te stemmen? Hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage door de Rabo ClubSupport. In oktober zullen we de uitslag bekend maken. Alvast hartelijk dank voor uw stem.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Op 24 augustus jongstleden bestond Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk vijf jaar. Om het eerste lustrum te vieren, heeft het bestuur van de Stichting op 26 augustus voor haar donateurs een lezing georganiseerd over grafcultuur en kerkhoven, verzorgd door streekhistoricus Reint Wobbes. Voorafgaand aan de lezing konden de aanwezige donateurs en bestuursleden van de Stichting, de spreker en de fotografe van de ochtend genieten van een speciaal voor de gelegenheid gemaakte lustrumtaart. Daarna nam de heer Wobbes het woord en vertelde over de traditie van begraven in kerken en op kerkhoven, de inrichting van begraafplaatsen en de soms humoristische grafschriften en uiteenlopende symboliek op grafzerken. Het bestuur van de Stichting kijkt dankzij de deelname van een dertiental donateurs, het verhaal van de gastspreker en de heerlijke lustrumtaart terug op een mooie en geslaagde lustrumviering.

Op 9 en 10 september jongstleden was de Open Monumentendag 2023, met dit jaar als thema ‘Levend Erfgoed´. De Bartholomeüskerk van Stedum deed ook dit jaar mee met dit evenement en was op zaterdag 9 september tussen 10:00 en 17:00 uur geopend. Gedurende de dag waren onze gidsen aanwezig om bezoekers rond te leiden en te vertellen over de geschiedenis van de kerk en het rijke interieur. Op de achtergrond werd ter verhoging van de sfeer koormuziek afgespeeld, terwijl enkele enthousiastelingen spontaan á capella koorzang verzorgden. Het bestuur van de Stichting heeft, mede dankzij het warme weer, tientallen bezoekers mogen ontvangen in haar koele kerk en kijkt terug op een geslaagde dag.

Verdere adresgegevens vindt u onder ‘contact’.