De Bartholomeüskerk in het centrum van het dorp Stedum is een bakstenen kruiskerk met een zadeldaktoren, gebouwd c.a. 1250-1275. Het onderste deel van de toren iets eerder. Na de bouw van de kerk is de toren, die eerst los stond van de kerk, opgehoogd en voorzien van een binnen-toren met klokkenstoel en twee luidklokken. De bouwstijl van de kerk wordt gekenschetst als ‘laat-romaans’ , ook wel romanogotiek genoemd. In de late vijftiende eeuw werd het koor uitgebreid met een vijfzijdige gotische aanbouw. De sacristie, later consistorie, is een vroeg zestiende eeuwse laat-gotische aanbouw. Het interieur heeft vele laat-romaanse stijlkenmerken en kent rijk houtsnijwerk uit de 17e eeuw en een orgel uit 1791. Het wordt in hoofdzaak bepaald door invloeden en opdrachten van de families Clant en Gerlacius, bewoners van de borg Nittersum in Stedum.

Eigendom: De kerk is eigendom van de Herv. Gemeente Stedum SLWT, www.hervormdstedum.nl 

Download hier de gratis brochure over de kerk

De kerk kan het hele jaar door bezichtigd worden, eventueel op afspraak met rondleiding.
Sleuteladressen vindt u bij de deur, en bevinden zich op korte afstand van de kerk.
Van april t/m oktober is de kerk op zaterdagmiddag geopend van 13:00 – 16:00+

Stedum is per openbaar vervoer bereikbaar. Zie www.9292.nl

Lees meer