Gegevens met betrekking tot de website van de Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum

Mailadres:

vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com

Postadres (secretariaat):
Mudaheerd 13
9737 SW Groningen;

Bezoekadres:
Hoofdstraat 1
9921 PA Stedum;

Gids: L. Tuinstra, telefoon: 0596 551580 / 06 53687420

Doel van de Stichting:

– De stichting heeft als doel, het in standhouden, promoten en onderhouden van de Bartholomeüskerk van Stedum, daaronder begrepen de kerktoren en het zich in het gebouw bevindende interieur.

(afkomstig uit de Oprichtingsakte van de Stichting)

OV-info: www.9292.nl

Google Maps